ASEAN 2558 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.20 อุดรธานี

คลิป VDO การแสดงในวันอาเซียน ปี 2555

อีเมล พิมพ์ PDF

การแสดงในวันอาเซียน ประจำปี 2555 (ASEAN DAY 2012)
ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555

 การแสดงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 22:40 น.
 

สรรพากร โกอินเตอร์! อนุมัติยื่นภาษีเงินได้เป็นภาษาอังกฤษ

อีเมล พิมพ์ PDF

           วันที่ 15 มกราคม 2556 ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Guide to Personal Income Tax Return" ให้กับผู้เสียภาษีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และคำอธิบายวิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91)  ฉบับภาษาอังกฤษ ของปีภาษี 2555 ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2556 

          โดย อธิบดีกรมสรรพากร เผยว่า ทางกรมสรรพากรได้จัดทำแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอธิบายแนะนำวิธีการกรอกแบบเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองไทย ได้เข้าใจและสามารถยื่นแบบฟอร์มชำระภาษีได้ถูกต้อง และยังเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียนอีกด้วย

 

ข้อมูล: น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:03 น.
 

เปิดตัวแล้ว! สถานีโทรทัศน์ –วิทยุ ภาษามลายู รับประชาคมอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดตัวสถานีโทรทัศน์-วิทยุ ภาษามลายู ตลอด 24 ชั่วโมง ทางคลื่น FM 88.75 MHz อย่างเป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายรับมือการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา มีงานเปิดตัววิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู ทางคลื่นความถี่ FM 88.75 MHz ตลอด 24 ชั่วโมง มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคมเป็นผู้ก่อตั้ง โดยนายอาซิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว
          สำหรับจุดประสงค์ของการเปิดสถานีโทรทัศน์และวิทยุภาษามลายู เพราะต้องการให้ประชาชนมีส่วนในการกำหนดรูปแบบเนื้อหา การบริหารทางรายการ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน นำสันติสุขกลับคืนมายังภาคใต้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษามลายูอีกด้วย เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการศึกษา ศาสนา สังคมและเศรษฐกิจต่อไป รับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558
          นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ก้าวสู่สันติภาพชายแดนใต้ มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และหัวข้อ ภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซียน มีนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ร่วมเสวนาด้วย

 

ข้อมูล: น.ส.พ.เดลินิวส์


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:55 น.
 

โพลเผย นักท่องเที่ยวต่างชาติยกไทยน่าเที่ยวสุดในอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

          วันที่ 17 มกราคม 2556  กรุงเทพโพลล์ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยหากมีการเปิดเสรีอาเซียนในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ"  โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 11-13 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยวมีความเห็นดังต่อไปนี้

 1. จุดเด่นสำคัญที่ทำให้สนใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย
          อันดับ 1 โบราณสถานและโบราณวัตถุ ร้อยละ 28.1
          อันดับ 2 วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน ร้อยละ 20.4
          อันดับ 3 ชายหาด ทะเล ร้อยละ 14.3
  2 เชื่อมั่นต่อการให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด
          เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 97.6
          เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 2.4
  3. ปัจจัยที่อาจทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยแย่ลง
          อันดับ 1 การจราจรติดขัด ร้อยละ 37.2
          อันดับ 2 การเอาเปรียบขึ้นค่าโดยสารของ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก ร้อยละ 23.2
          อันดับ 3 การโก่งราคาสินค้า ขายของแพง ร้อยละ 20.7
  4. ความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในครั้งถัดไป
          จะกลับมาอีก ร้อยละ 85.0
          จะไม่กลับมาอีก ร้อยละ1.0
          ยังไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.0
 5. หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากน้อยเพียงใด
          มีความเห็นว่าพร้อมค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 83.9 
          มีความเห็นว่าพร้อมค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 16.1
  6. ประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนคือประเทศใด
         อันดับ 1 ประเทศไทย ร้อยละ 58.0
         อันดับ 2 ประเทศเวียดนาม ร้อยละ 34.1
         อันดับ 3 ประเทศกัมพูชา ร้อยละ 30.6
         อันดับ 4 ประเทศลาว ร้อยละ 30.3
         อันดับ 5 ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 26.1
 


ข้อมูล: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:59 น.
 

ประกาศเลื่อนเปิดเออีซีออกไปอีก 12 เดือน เป็นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

           ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 21 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน  2555 ผู้นำชาติอาเซียน ได้ตัดสินใจประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือเออีซี ออกไปอีก 12 เดือน จากเดิมต้องเปิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นเปิดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แทน
 
          สำหรับสาเหตุที่ต้องเลื่อนเปิดเออีซีออกไปนั้น เป็นเพราะข้อตกลงและขั้นตอนต่าง ๆ อีกหลายขั้นตอน ยังไม่สามารถตกลงกันได้ เช่น เรื่องการตรวจลงตรา ภาษีอาการสินค้า กฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนระหว่างกัน เป็นต้น แม้ว่าการดำเนินการของประเทศต่าง ๆ ตามพิมพ์เขียว จะคืบหน้าไปพอสมควรแล้วก็ตาม
 
          นอกจากนี้ ผู้นำของบางประเทศ ก็ยังมีความกังวลอยู่ว่า หากเปิดเออีซี อาจจะทำให้ประเทศได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาต่าง ๆ ที่มีลักษณะการข้ามชาติ (transnational problem) รวมถึงยังเหลือความท้าทายอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเออีซี ดังนั้นผู้นำอาเซียนจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรเลื่อนเปิดเออีซีออกไปก่อนจะดีที่สุด

 

ข้อมูล จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:53 น.
 


หน้า 1 จาก 8

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้32
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้33
mod_vvisit_counterสับดาห์ที่แล้ว19
mod_vvisit_counterเดือนนี้77
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว102
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด72542

We have: 1 guests online
IP ของคุณ: 23.20.236.61
 , 
วันที่ : 19 มิ.ย. 2018