สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao PDR

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 13:33 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao PDR

 

  

Headof State : President Choummaly Sayasone 
Head of Government : Prime Minister Bouasone Bouphavanh
Capital : Vientiane
Language : Lao
Currency : Kip
Ministry of Foreign Affairs of Lao PDR Website:
www.mofa.gov.la 

 

  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)

          เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

 

  

 อ่านข้อมูลประเทศลาว ได้ที่นี่


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 14:40 น.